• Telefon: +372 53555500
  • E-post: rider@suksutall.ee
  • Avatud: E-R 15:00-20:00 L-P 8:00-15:00

Õpilastele

Rider Ratsaspordikoolis hinnatakse sportlike tulemusi, eriti aga hinnatakse tahet sportlike tulemuste nimel töötada, treenida ja õppida.

Õpilane – isik, kes on seotud Rider Ratsakooliga ratsutamisõppe saamise eesmärgil.
Õpilane, on igati abivalmis, töökas, aitab oma kaasõpilasi, allub treeneri ja talliomanike korraldustele.

Vastutav isik – treener või Rider Ratsaspordikooli poolt määratud korralekutsuv isik.

Kõik õpilased on kohustatud täitma kõikide vastutavate isikute korraldusi, mis puudutavad ohutuse tagamist hobustega tegelemisel, tuleohutuse ja teisi ohutustehnika nõudeid puudutavaid tegevusi.